Amsterdamse School villa in Ureterp

Aan de Hege Kamp in Ureterp heeft ARTEC een villa in de stijl van de Amsterdamse School uit de jaren '20 van de vorige eeuw ontworpen. Kenmerkend voor deze stijl zijn o.a. toepassing van baksteen met versieringen en raam- verdeling met laddervensters.

De expressie in het gevelmetselwerk zal extra worden benadrukt door de karakteristieke toepassing van het kettingverband. De verticale stootvoegen worden vol gevoegd, terwijl de horizontale lintvoegen diep worden uitgekrabd. Hierdoor krijgt de gevel een sterke horizontale belijning.

De bouw is inmiddels gestart. De uitvoering is in handen van Fokko Reitsma Timmerwerken.